Att vinna på aktiemarknaden

vinnare

Skall du vinna stort på aktiehandel gäller det att förstå konjunkturens betydelse. När det är lågkonjunktur är det något säkrare att göra riskfyllda placeringar då det finns chans att aktierna stiger mycket, men när det är högkonjunktur finns det större risk för ras och att marknaden är inne i en bubbla som kan spricka. Genom att lära dig hur konjunktur, räntesänkningar och andra makroekonomiska företeelser fungerar har du en bra grund för att förstå bättre hur du skall spela dina kort och vilka risker du tar.
För dig som satsar på aktier gäller som vid all framgångsrik betting att hålla sig informerad. När det gäller aktier är ett sätt att hålla sig informerad att titta igenom ett företags årsredovisning och att hitta de relevanta partierna av denna redovisning. Relevanta partier för aktiespararen är bland annat resultaträkningen, balansräkningen och kassaflödesanalysen.

Resultaträkningen innehåller information om rörelsens kostnader, omsättning och resultat. För aktiespararen är det till exempel intressant att veta om vinsten ökar i samma takt som kostnaderna. Balansräkningen innehåller information om tillgångar och finansieringen av dessa tillgångar. Genom att dividerar det totala börsvärdet med det egna kapitalet kan du jämföra hur börsvärdet står sig i förhållande till det verkliga värdet på bolaget. Kassaflödesanalysen visar på inbetalningar och utbetalning under en given tid och där kan man se hur mycket pengar som kommer in i företaget och hur mycket som åker ut i form av avbetalningar till lån och kostnader.

Med denna information och mycket mer kan du öka dina förutsättningar att bli en vinnare på aktiemarknaden och se till att göra de investeringar som leder till stora vinster. Du kan också lära dig att se riskerna så att du föregår stora ras i aktierna som innebär stora förluster för dig som aktieägare. Med aktier kan du vinna stora summor utan att behöva riskera allt, vilket är fallet för andra typer av spel.