Hur blir man en vinnare?

Martin+Johnsrud+Sundby

Ett av grundtipsen för att vinna är att ha tålamod. Att inte ge upp bara för det går dåligt och byta metod för snabbt. Du ska tro på det du gör och på den väg som du har tänkt ut, och följa den tills du lyckas, eller tills du har gett den så stor chans men utan gott resultat så att det är lika bra att byta spår. Antalet timmar du lägger ner på vad du än gör är oerhört väsentligt, oavsett om du känner att du har talang eller om du känner att du inte har talang. Om du har stor talang eller väldigt bra förutsättningar kommer det att ta kortare tid, men om du inte har lika bra talang eller bra förutsättningar kommer det att ta längre tid, men det finns inget som säger att du inte kan bli en vinnare.
Martin Johnsrud Sundby, den norska skidåkaren, är en skidåkare som har gjort tålamodet och uthålligheten till sin främsta metod för framgång. Hans träningsprogram innefattar många olika moment och han låter tränares idéer och egna idéer få ta sin tid och prövas fullt ut, innan han ger upp dem eller utvecklar dem. Att hitta sina svagheter och med olika metoder försöka överbrygga dessa och att hitta sina styrkor och utveckla dem, det gör dig till en bättre idrottsman men kan också tillämpas inom andra områden som inom dans, musik, betting eller ledarskap.

Ett exempel på hans uthållighet gäller antalet träningstimmar. Sundby fick höra att man som elitidrottare inte kunde träna mer än 1000 timmar om året, att det inte ger effekt eller blir en för stor börda för kroppen och inverkar negativt på träningen. Detta var något som han inte trodde på och med envishet och tålamod fortsatte han att träna med alla nya och krävande metoder och blev till sist världens bästa skidåkare.